Categorieën
Lunchdebatten

Hoe houdbaar zijn de financiën van de federale overheid en de gewesten en gemeenschappen in België? (17/01/2023)

Volgens de analyse van de schuldhoudbaarheid door de Europese Commissie zijn de middellange- en langetermijnrisico’s voor de Belgische overheidsfinanciën hoog. De schuldratio van de totale overheid (108 % bbp in 2021) is hoger dan die van andere landen in het eurogebied en zal naar verwachting nog verder stijgen, wat cruciaal is vanuit een houdbaarheidsperspectief. De Europese Commissie besluit dat ingrijpende structurele consolidatiemaatregelen nodig zijn om de Belgische overheidsschuld te stabiliseren en de druk van de vergrijzing van de bevolking op te vangen.

De sprekers

  • Presentatie door Stefan Van Parys, Nationale Bank van België
  • Bespreking door Sébastien Thonet en François Meuwissen, Universiteit van Namen, Centre de Recherches en Économie Régionale et Politique Économique (CERPE)

Onderwerp

Volgens de analyse van de schuldhoudbaarheid door de Europese Commissie zijn de middellange- en langetermijnrisico’s voor de Belgische overheidsfinanciën hoog. De schuldratio van de totale overheid (108 % bbp in 2021) is hoger dan die van andere landen in het eurogebied en zal naar verwachting nog verder stijgen, wat cruciaal is vanuit een houdbaarheidsperspectief. De Europese Commissie besluit dat ingrijpende structurele consolidatiemaatregelen nodig zijn om de Belgische overheidsschuld te stabiliseren en de druk van de vergrijzing van de bevolking op te vangen.

De presentatie zal verschillende vragen over de houdbaarheid van de financiën van de deelentiteiten van de overheid in België beantwoorden. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de hun financiën? Hoe zal het begrotingssaldo zich in de desbetreffende entiteiten naar verwachting ontwikkelen? Zijn er risico’s voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën van de verschillende entiteiten op korte, middellange en lange termijn? In welke mate zouden negatieve groeischokken, stijgende rentetarieven en hogere overheidsinvesteringen een invloed hebben op de schuldgraad en de schulddynamiek? En welke begrotingsinspanning is op ieder overheidsniveau nodig om de schuldratio van België in 20 jaar tijd te verlagen tot 100 % bbp?

PDF & download