Het Belgisch Instituut voor openbare financïen

Het BIOF is een onafhankelijke wetenschappelijke instelling met het statuut van vereniging zonder winstoogmerk.  Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te Brussel. Het Instituut wordt beheerd door een Raad van Bestuur.  De leden van deze raad komen uit kringen van universiteiten, financiers, uit de bedrijfswereld of zijn hogere kaderleden van overheidsdiensten. Ze werken zowel nationaal als internationaal. Het Instituut heeft als doel de studie, analyse en bevordering van de openbare financiën in al zijn aspecten

Activiteiten

Het BIOF organiseert studiedagen over onderwerpen die verband houden met overheidsfinanciën en middagdebatten over actuele thema’s.

Publicaties

In deze rubriek vindt u publicaties over de overheidsfinanciën die door het BIOF zijn gepubliceerd.

Lid worden !

De leden van het BIOF hebben een opleiding of een loopbaan gemeen hetgeen hun competenties en interesse voor overheidsfinanciën bewijst.  Daarom genieten ze van een korting voor de activiteiten van het Instituut of van andere instellingen waarmee het samenwerkt.  Ze worden regelmatig op de hoogte gehouden van nationale en internationale manifestaties die hun belangstelling kunnen wekken.