Categorieën
Lunchdebatten

Fiscal rules in the EU: proposals of the European Commission (20/06/2023)

De sprekers

Henk Van Noten, Policy Analyst, European Commission, DG Economic and Financial Affairs, Fiscal policy and surveillance.
Discutant : Damien Piron, University of Liège

Onderwerp

De Commissie heeft in april wetgevingsvoorstellen gepresenteerd voor de meest uitgebreide hervorming van de EU-regels voor economische governance sinds de economische en financiële crisis. De voorstellen moeten vooral de overheidsschuld houdbaarder maken en tegelijkertijd duurzame en inclusieve groei bevorderen in alle lidstaten via hervormingen en investeringen.

De voorstellen moeten tekortkomingen in het huidige kader verhelpen. De voorstellen zijn het resultaat van lang beraad en uitgebreid overleg.

De hoeksteen van de Commissievoorstellen bestaat uit nationale budgettair-structurele plannen voor de middellange termijn.

De lidstaten moeten een plan indienen met hun begrotingsdoelstellingen, maatregelen voor het aanpakken van macro-economische onevenwichtigheden en prioritaire hervormingen en investeringen voor een periode van ten minste vier jaar.

Inschrijving

Deelnemingsprijs: €12, te storten op rekeningnr.: IBAN : BE39 0012 2145 5019 – BIC : GEBABEBB
Inschrijving bij het Secretariaat (ten laste voor 14 juni) : annick.falaise@bosa.fgov.be

Plaats

Bureau fédéral du Plan – Federaal Planbureau
Rue Belliard – Belliardstraat, 14-18
1040 – Bruxelles – Brussel

Datum(s)

  • 20/06/2023 12:00 – 14:00