Categorieën
Webinar

De vermindering van de sociale bijdragen voor eerste aanwervingen : welke impact? (28/05/2021)

Het volgende webinar van het Belgische Instituut voor Openbare Financiën zal plaatshebben op vrijdag 28 mei 2021 van 13.30 uur tot 15 uur met als thema ” De vermindering van de sociale bijdragen voor eerste aanwervingen : welke impact?“.

Onderwerp

De maatregel « eerste aanwervingen » heeft tot doel de werkgelegenheid te bevorderen door nieuwe en klein ondernemingen te steunen. In 2012 opende de maatregel het recht op een tijdelijke vermindering van de bijdragen wanneer de eerste drie werknemers in dienst werden genomen. In 2016 werd de maatregel in het kader van de tax shift versterkt en omvatte het enerzijds een in de tijd onbeperkte vrijstelling van de betaling van bijdragen voor de aanwerving van de eerste werknemer en anderzijds een tijdelijke vermindering voor de aanwervingen tot en met de zesde werknemer. Wat is het effect van deze maatregel op de werkgelegenheid en op de overlevingskansen van jonge ondernemingen? Welke economische beleidsconclusies kunnen hieruit worden getrokken?
Het antwoord op deze vragen zal worden besproken aan de hand van een econometrische analyse uitgevoerd door het Federaal Planbureau.

De sprekers

Maritza López Novella (Federaal Planbureau ) zal haar analyse presenteren en het debat zal worden ingeleid door de discussent, Sam Desiere , Universiteit Gent.

 PDF & download