Categorieën
Lunchdebatten

De Belgische overheidsfinanciën na de recente crisissen (15/09/2022)

De sprekers zullen de huidige toestand van de overheidsfinanciën, de verschillen tussen de overheidsniveaus, de vooruitzichten op korte en middellange termijn en de uitdagingen voor de budgettaire houdbaarheid nader toelichten.

Drie tot vijf maal per jaar organiseert het Belgisch Instituut voor Openbare Financiën een lunchdebat. Die bieden de mogelijkheid tot uiteenzetting of debat over een specifiek aspect van de openbare financiën. Traditiegetrouw treden de sprekers op in eigen naam.

De Belgische overheidsfinanciën hebben, net als die van de andere eurolanden, te lijden gehad onder de gevolgen van een dubbele crisis: eerst de gezondheidscrisis en vervolgens de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. De eerste crisis vereiste krachtige overheidsinterventies om de inkomens van de particulieren en de ondernemingen te ondersteunen en leidde ook tot een forse stijging van de gezondheidsuitgaven. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne zijn onder meer een ongekende stijging van de energieprijzen, die ook tot dure overheidsinterventies leidt. Dit alles kwam bovenop een kwetsbare pre-covidsituatie, met name als gevolg van de gedeeltelijke financiering van de taxshift aan het einde van de vorige legislatuur en de stijging van de sociale uitgaven in verband met de vergrijzing van de bevolking. Bovendien zijn in de nasleep van de gezondheidscrisis nieuwe permanente uitgaven gedaan om aan diverse maatschappelijke behoeften te voldoen.

De sprekers zullen de huidige toestand van de overheidsfinanciën, de verschillen tussen de overheidsniveaus, de vooruitzichten op korte en middellange termijn en de uitdagingen voor de budgettaire houdbaarheid nader toelichten.

De sprekers

Michel Saintrain is econoom bij het Federaal Planbureau, adjunct-verantwoordelijke van de Algemene Directie en coördinator van de equipe Overheidsfinanciën; hij interesseert zich in het bijzonder voor macro-budgettaire kwesties en vraagstukken inzake budgettair federalisme en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën

Gilles Thirion is econoom bij het directoraat-generaal Economische en Financiële Zaken van de Europese Commissie, waar hij zich vooral bezighoudt met macro-budgettaire vraagstukken en het toezicht op de overheidsfinanciën in België; zijn werkzaamheden omvatten macro-economie en de economische governance van de EU, sociaal beleid en de arbeidsmarkt.

Deelnemingsprijs: €12, te storten op rekeningnr.: IBAN : BE39 0012 2145 5019 – BIC : GEBABEBB

Inschrijving bij het Secretariaat : Annick Falaise – annick.falaise@bosa.fgov.be

PDF & download