Categorieën
Lunchdebatten

Pensioenshervorming (14/12/2023)

De sprekers

Pierre PROVOST (Kabinetschef van de Minister van Pensioenen).

Onderwerp

De kwestie van de houdbaarheid van de overheidsschuld kwam onlangs aan bod tijdens de lunchdebatten bij het Belgisch Instituut voor Openbare Financiën. Een specifiek punt betreft de budgettaire kost van de vergrijzing en de hervormingen die nodig zijn om deze kost zoveel mogelijk onder controle te houden en deze te verzoenen met andere doelstellingen, waaronder het behoud van een adequate vervangingsratio.

De regering heeft dit jaar een akkoord bereikt over een pensioenhervorming. Dit debat zal een gelegenheid zijn om de hoofdlijnen van de hervorming en de implicaties ervan te presenteren en te bespreken.

PDF & download