Categorieën
Lunchdebatten

Een belasting op grote vermogens in België: Opportuun? Haalbaar? (16/04/2024)

Het thema

De vraag of er een belasting op grote vermogens moet komen, staat regelmatig op de politieke agenda en wordt regelmatig naar voren gebracht door het maatschappelijk middenveld. Hoewel dergelijke belastingen in andere Europese landen hebben bestaan, is de trend van de laatste decennia om ze af te schaffen of te hervormen om hun reikwijdte te beperken. Een soortgelijke trend zien we bij successierechten, een andere vorm van vermogensbelasting.
Is een dergelijke heroriëntatie economisch wenselijk? In welke mate kan het helpen om het belastingsysteem eerlijker te maken? Is het haalbaar in België? Wat is de huidige toestand van de vermogens- en inkomensverdeling? Dit zijn de vragen die tijdens dit seminarie aan bod zullen komen.

De sprekers

Christian VALENDUC
Steven CAPOEN
Magali VERDONCK

Programma

11.30 : Onthaal
11.45 : Inleiding door Stefan VAN PARYS (Nationale Bank van België)
11.50 : Belasting op vermogen en vermogensrendement: moeten we daar nog een laag aan toevoegen? Christian VALENDUC (Cerpe, Universiteit van Namen en UC Leuven )
12.10 : De verdeling van het vermogen in België op basis van de Distributional Wealth Accounts. Steven CAPPOEN (Nationale Bank van België)
12.30 : Haalbaarheid van een grote vermogensbelasting, Magali VERDONCK (ULB, DULBEA)
12.50 : Debat
13.10 : Lunch en Netwerking

PLAATS

FEDERAAL PLANBUREAU
Belliardstraat 14-18
1040 Brussel
Openbaar Vervoer:
Metrolijn 1/5 uitgang Kunst-Wet
Of lijn 2/6 uitgang Troon

Deelnameprijs : 12 €
IBAN: BE39 0012 2145 5019 – BIC : GEBABEBB
Inschrijving : annick.falaise@bosa.fgov.be